Karise efterskole

Facebook Google+ afa smi 

Her er vores linjefag

medie-og-teknologi

Om Karise Efterskole

På Karise Efterskole har alle elever særlige læringsforudsætninger, herunder unge med læringsvanskeligheder, udviklingshæmning og autisme. Vi tilrettelægger et læringsmiljø, hvor du vil møde dygtige og engagerede lærere, der med udgangspunkt i dine forudsætninger vil udfordre dig i en oplevelsesorienteret undervisning og gennem samvær i det store fællesskab.

kort

Seneste nyheder

En fælles vej til voksenlivet

Kariseorganisationen blev grundlagt af en initiativgruppe bestående af nogle fremsynede forældre til børn med Downs syndrom, samt et pædagogisk personale med tidligere forstander og nuværende direktør for Karisefonden Henrik Friis i spidsen.

 

Denne persongruppe oprettede i 2006 Karise Efterskole, som er en specialefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger. Efterfølgende startede de det tidligere Kariseuddannelsen, som er vores Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og i 2011 kom vores inkluderende botilbud, det tidligere Forkanten.

Vi har siden 2014 etableret socialøkonomiske virksomheder for at sikre inklusion på arbejdsmarkedet, og vi gør en daglig indsats for, at de unge bliver en del af lokalsamfundet i Karise, Haslev og omegn.

 

Kariseorganisationen er et specialpædagogisk samarbejde imellem institutionerne.

 

Ideen bag Kariseorganisationen er, at institutionerne med udgangspunkt i fælles værdigrundlag vil danne rammen om det pædagogiske arbejde, der sikrer et trygt og sammenhængende flow fra efterskolen gennem den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, til et aktivt og ligeværdigt voksenliv.

 

“en fælles vej til voksenlivet”

Kaef

kaud

Forkanten

leo

Film til forældre

Film om Karise Efterskole

Vi er en del af

specialefterskole2

Specialefterskolen.dk er en portal for specielefterskoler i Danmark. Det er et tilbud til unge med særlige læringsforudsætninger. Det kan handle om ADHD, autisme, Aspergers, ADD, Downs syndrom, Tourettes eller andre helt individuelle situationer. Karise Efterskole er en del af dette fælles tiltag. Se vores små film om hvorfor en specialefterskole kunne være noget for dig.

Facebook tidslinje i billeder

The requested album cannot be loaded at this time. Generic Facebook error.

Jeg er elev
Jeg er..
Forstanderens Hjørne