Værdigrundlag

Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund.

Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen.

Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar.

Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale.

Formål

Indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler at drive efterskole for unge med et særligt undervisningsbehov begrundet i indlæringsmæssige vanskeligheder.

At fremme elevernes hele menneskelige udvikling.

At øge elevernes tillid til egne muligheder og forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i samfundet.

Skema

180622 Skema 18-19

Kalender

årsplan_samlet_2018_1
Kryds i kalenderen

(* der kommer indbydelse)

Søndag 12. august Skolestart 2018/19*
Tirsdag 28. august KUN for Jupiter og Merkur. Stamholdscafé kl.16-20*
Onsdag 29.august KUN for Saturn og Neptun. Stamholdscafé kl.16-20*
Fredag 21. – mandag 24. september Forlænget weekend (eleverne kan tage hjem fredag efter kl. 15 og skal være tilbage mandag mellem kl.18-21)
Søndag 30. september Skoledag. Alle elever skal være på skolen kl. 11.00. Efterskolernes dag (åbent hus)
Fredag 12. oktober Skolernes motionsløb
Fredag 12. – søndag 21. oktober Efterårsferie (uge 42)
Søndag 4. november Gl. Elevdag kl.13-17
Fredag 9. november Vejledningscafé kl.14-16*
Søndag 25. november “Hele familien på efterskole” kl.15-18*
Fredag 21. december – 6. januar Juleferie. Eleverne ankommer mellem kl.18-21
Tirsdag 29. januar KUN for Jupiter og Merkur. Stamholdscafé kl.16-20*
Onsdag 30. januar KUN for Saturn og Neptun. Stamholdscafé kl.16-20*
Fredag 8. – søndag 17. februar Vinterferie. Eleverne ankommer ml. kl.18-21
Fredag 1. marts Vejledningscafé kl.14-16*
Søndag 31. marts “Hele familien på efterskole” kl.15-18*
Fredag 12. april – 22. april Påskeferie. Eleverne ankommer ml. kl.18-21
Fredag 17. maj St. Bededag. Eleverne kan tage på weekend torsdag kl.15, og komme retur søndag aften mellem kl.18-21.
Søndag 12. – torsdag 16.maj Lejrskole
Torsdag 30. maj Kr. Himmelfartsdag. Almindelig skoledag!
Tirsdag 4. juni Kommende elevers aften kl.16-20*
Fredag 7. – mandag 10. juni Pinse (eleverne kan tage hjem fredag efter kl. 15 og skal være tilbage mandag kl.18-21)
Lørdag 29. juni 2019 Sidste skoledag kl. 10:30-14:00*

Mad og Måltidsvision

Karise Efterskole har vi en mad og måltidsvision, som skal bidrage til at synliggøre og styrke betydningen af sund mad og livsstil. Vi vil gerne, at vores elever lærer at spise sund, lækker og velsmagende mad, som giver energi, lyst og glæde til at klare dagligdagens udfordringer

Visionen er:

 • At vi via sund mad kan påvirke trivsel og indlæringsevne i positiv retning
 • At sikre en stabil blodsukkerbalance dagen igennem ved at tilbyde 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider
 • At måltidet skal være et rart og fælles samlingspunkt på efterskolen.
 • At vi via vores køkken og måltider kan inspirere vores elever og give dem lyst til at spise og leve sundt også efter endt efterskoleophold

Hvad gør vi:

 • Maden vi serverer er spændende, varieret, sund, lækker og indbydende at se på.Vi planlægger og tilbereder måltiderne med tanke på de 10 kostråd
 • Søde sager og sukkerholdige fødevarer nedprioriteres i hverdagen til fordel for sunde alternativer.
 • Måltiderne er en obligatorisk del af hverdagen og spises sammen med kammerater og lærere i spisesalen.
 • Vi anvender årstidens friske frugter og grøntsager.
 • Vi har Økologisk spisemærke i sølv.
 • Vi bager brød hver dag.
 • Vi arbejder miljøbevidst i vores tilgang til madlavningen i forhold til råvarer, indkøb, tilberedning, minimering af madspild og rengøring m.m.
 • Vi er opmærksomme på anvendelsen af proteinkilder som bønner og linser, da disse er rige på fibre, vitaminer, er fedtfattige og medvirker til at stabilisere blodsukkeret.
 • Vi serverer kun groft brød, brune ris og fuldkornspasta.
 • Vi serverer diæter, hvis det er lægeligt begrundet.
 • Vi opfordrer forældre til at bakke op om den sunde ”efterskolelivsstil” i forhold til at minimere lommepenge til slikkøb i byen.
 • Køkkenlærerne er konstant i udvikling uddannelsesmæssigt.
 • Vi udvikler køkkenet og afprøver mange nye retter i løbet af skoleåret. Vi forsøger at skabe en balance mellem traditionelle danske retter og mad fra andre lande. Dette gør vi for at gøre vores elever interesseret i madlavning og for at lære dem, at være åbne overfor andre kulturer.

Praktisk

Praktisk oplysninger

Elevbank
Det er muligt at indsætte lomme- og rejsepenge på en særlig elevbankkonto. Efterskolen giver tilbud til eleverne om hjælp til administration af økonomien. Der vil være en elevbank på efterskolen med åbningstid tre gange om ugen. Der findes også hæveautomat i byen. Penge til elevbanken kan indsættes på særlig konto 2232 6878 535 500 (Nordea)

 

Forældresamarbejde
Efterskolen lægger op til et tæt samarbejde med forældrene. Der vil blive arrangeret stamholdscafé i august; projektafslutning i marts samt forældredage i december og juni. Yderligere møder aftales individuelt efter behov. Desuden sker al kommunikation via SkoleIntra, hvor elevplaner, invitationer lægges. Alle forældre får link hertil på første skoledag.

 

Ferier
Efterskolen er lukket i efterårsferie-, juleferie-, vinter-, påske- og sommerferie. Ved pinse og øvrige helligdage er skolen åben. Vi anmoder om at planlægge evt. ferie med jeres børn i perioder, hvor skolen er lukket. Efterskolen kan ikke give fri til ferieaktiviteter.

 

Forsikring
Eleverne er erstatningsansvarlige overfor skader, som de måtte forvolde på skolen. Skolen kan ikke forsikre elevernes ejendele mod tyveri eller skader. Det anbefales, at familien selv tegner forsikring herfor.
Eleverne skal også selv have tegnet en rejseforsikring, når vi tager på lejrskole, da skolens forsikring kun dækker ved sygdom på rejsen. Dvs. at eleven skal have en forsikring som dækker ved en ulykke, og en ved mistet eller forsinket bagage.

 

Medbring på Efterskolen
Sengetøj: Dyne, pude, 2 sæt sengelinned og rullemadras (200*90), håndklæder, toiletsager.
Personligt tøj, idræts-, regnvejrs- og svømmetøj (husk navn i tøjet).
Vasketøjskurv.
Idræts-, hjemme- eller andet indendørs fodtøj, køkkentræsko.
Skriveredskaber.
Vækkeur (kan være mobiltelefonen).
Sygesikringsbevis.
Desuden kan eleven medbringe: Cykel, PC, musikanlæg, forlængerledning, bøjler til klædeskabet, mobiltelefon.

 

Nattevagttelefon
Tlf.nr. til nattevagt er 4047 2988.

På Efterskolen

Musikanlæg
Mindre anlæg kan opstilles på værelset.

 

PC
Eleverne vil have adgang til computere i undervisningssammenhæng. Nogle af PC’erne vil også kunne anvendes i fritiden. Eleverne kan medbringe egen PC, der installeres på værelset, hvor der også er opkobling til internet.

 

Skolemiljø
”Mest af alt holder jeg af hverdagen” citat Dan Turell.

Struktur og forudsigelighed er nøglebegreber i hverdagslivet. Herved skabes den tryghed, der er forudsætningen for elevernes identitetsdannelse og personlige udvikling. Læringsmiljøet baseres på en anerkendende pædagogik. Herved stræbes efter et samvær, der er funderet i gensidig respekt båret af ligeværd og tolerance. Sammen med eleverne opsættes samværsregler rettet mod en mobbefri skole.

 

Økonomi
Skolepengene er på 2250 kr. om ugen. Hertil ydes et statstilskud, som SU-Styrelsen beregner. Betalingsopgørelse omkring forældrebetalingen fremsendes hurtigst muligt. Nogle kommuner giver støtte til en del eller hele forældrebetalingen. Såfremt bevilling foreligger, vil dette beløb blive fratrukket i opgørelsen. Skolepenge skal indsættes på konto 2232 7559 962 583 (Nordea Bank Danmark).

Skolekreds
Forældre opfordres til at indmelde sig i skolekredsen. Medlemskab er personligt. Årligt kontingent 100 kr. pr. person.

 

Sygesikring
Eleverne medbringer og opbevarer eget sygesikringsbevis. Der er både lægehus og apotek i Karise.

 

Røg/alkohol
Under efterskoleopholdet er det ikke tilladt for eleverne at ryge eller drikke alkohol.

 

Weekends
I weekends er der planlagte aktiviteter. Eleverne opfordres til at blive på efterskolen i weekends. Eleverne meddeler selv, om weekenden tilbringes på skolen eller hjemme, og det skal ske senest onsdag kl. 12. Ved besøg hos kammerater beder vi om forældrenes tilladelse. I skoleweekends skal eleverne blive på skolen. Ved forlængede weekends kan eleverne blive på skolen. De fleste tager dog hjem. Undervisningen slutter om fredagen, op til ferier og forlængede weekends kl. 15. Der er togforbindelse fra Karise mod nord kl. 15.16 og 15.46. Om søndagen forventer vi elevernes ankomst mellem kl. 18 og 21. Der er togforbindelse fra Køge kl. 18.27, 19.27 og 20.27. Vi laver en rejseplan sammen med eleverne.

 

Post
Eleverne ser meget frem til at få post hjemmefra, så skriv ofte!

Jeg er elev
Jeg er..
Forstanderens Hjørne