Om karise efterskole

På Karise Efterskole har alle elever særlige læringsforudsætninger, herunder unge med læringsvanskeligheder, udviklingshæmning og autisme.

Vi tilrettelægger et læringsmiljø, hvor du vil møde dygtige og engagerede lærere, der med udgangspunkt i dine forudsætninger vil udfordre dig i en oplevelsesorienteret undervisning og gennem samvær i det store fællesskab. Vi tror på, at du lærer mere hvis du har gode venner på skolen. Vi skal nok hjælpe dig, hvis du synes, det er lidt svært at skabe og holde relationer.

Vi vægter musiske, kreative, kommunikative, kropslige og tværfaglige tilgange i undervisningen. Vi skaber rammerne for den tryghed og det nærvær, som vi tror på, er en forudsætning for et rigt og spændende ungdomsliv. Din personlige udvikling og identitetsdannelse er i fokus.

Vi stræber efter et samvær, der er bygget på gensidig respekt båret af ligeværd og tolerance. Al aktivitet på skolen tager afsæt i en anderkendende pædagogik, og sammen opsætter vi samværsregler rettet mod en mobbefri efterskole.

Jeg er elev
Jeg er..
Forstanderens Hjørne