BLIV MEDLEM AF KARISE EFTERSKOLES SKOLEKREDS

Loven om de frie skoler foreskriver, at der bag hver skole skal være en skolekreds. Skolen er en privat selvejende institution, og det vil sige, at det er bestyrelsen, der udformer efter hvilke principper, skolen skal ledes, og hvilket indhold skolen skal have. Samtidig er skolekredsen blandt andet med til at sikre, at efterskolen er folkeligt forankret, og at selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe af borgeres ønske om at drive skolevirksomhed med et særligt værdigrundlag.

 

At skolen er selvejende vil sige, at ingen personer kan drage økonomisk fordel af at være med i skolekredsen. Eventuelt overskud skal således udelukkende komme skolen og dens elever til gode.

 

Skolekredsmedlemmer betaler 100 kroner om året pr. husstand. Der indbydes hvert år til en generalforsamling, hvor formanden aflægger beretning om arbejdet på skolen. Der fremlægges ligeledes regnskab. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen som konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

 

HVORFOR BLIVE MEDLEM
Karise Efterskole er i konstant udvikling og det er vigtigt at den udvikling der sker på skolen er med opbakning fra og i dialog med skolens bagland. Som medlem af Karise Efterskoles skolekreds har du mulighed for at få indflydelse på skolens hverdag og det pædagogiske arbejde. Du vil også løbende blive orienteret om livet og arbejdet på skolen. Derudover bliver medlemmer af skolekredsen årligt inviteret til:

 

Teaterforestillinger / fællesprojekter
FreakOut festival
Linjefagsafslutninger
Generalforsamlingen

 

VIL DU VÆRE MED
Du kan være med til at gøre en forskel og melde dig ind i skolekredsen ved at sende en mail til skolen på [email protected] eller ved at udfylde nedenstående kontaktoplysninger.

 

Dit navn

Din adresse

Din E-mail

Dit telefonnummer

Din relation til Karise Efterskole

Angående betaling
 Jeg overfører 100 Kr. til Reg: 2232 Konto: 7559962583
 Jeg har allerede overført 100 Kr. til Reg: 2232 Konto: 7559962583
 Jeg vil gerne kontaktes angående betaling

Jeg er elev
Jeg er..
Forstanderens Hjørne