Bekymringer afløses af lettelse

 

Eleverne på Karise Efterskole deler de samme drømme som andre unge om job, venner, kærester. I løbet af skoleåret begynder forældrene også at tro på drømmene.

 

Af journalist Charlotte Christensen

 

Eleverne på Karise Efterskole, som er en af landets anerkendte specialefterskoler, er fælles om at have særlige behov eller vanskeligheder, der gør det svært for dem at lære noget. Men en ting har de dog lært, oplever Nikolaj Rysager, der er forstander på skolen.

– Mange af dem har lært, at de ikke kan lære noget. Vi mener, de ikke har lært noget, fordi de har været i dårlige læringsmiljøer, der ikke har taget hensyn til deres særlige behov. Folkeskolereformen har bestemt ikke gjort det bedre,  siger han.

Ved samtaler med forældre til nye elever gør Nikolaj det klart for forældrene, hvorfor deres børn i højere grad vil kunne lære at lære på efterskolen, hvor der er plads til børn med særlige behov.

– En stor del af eleverne er unge med autisme, men vi har også elever med udviklingshæmning, herunder Down’s syndrom og elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Karise Efterskole er den første af landets specialskoler, der også er målrettet direkte til unge med Down’s, fortæller han.

– Skolen fungerer som en helt almindelig efterskole, men hos os er den vigtigste opgave at skabe tryghed og forudsigelighed. Vi mener helt grundlæggende, at man ikke kan lære noget, med mindre man har mindst to gode venner og føler sig tryg. Når vi sørger for, at de to ting er på plads, så lærer man noget, siger forstanderen.

Det er, når forstanderen tilføjer følgende, at mødrenes skuldre bogstaveligt talt falder ned af ren lettelse:

– Vi sørger for tryghed, forudsigelighed og mange gentagelser i hverdagen for vores elever. Men 10-15 procent af tiden skal de frustreres, så vi hjælper dem med at opbygge en robusthed, der gør, at de kan klare sig ude i samfundet.

At tale om, at den unge kan lære noget, kan få venner og skabe sig en fremtid med indhold, det er sjældent noget, forældrene til skolens elever har hørt før.

– Men her siger vi det, og forældrene bliver så lettede, for det er en stor sorg at have et barn uden venner eller sociale færdigheder. Forældrene er bange for, at deres børns drømme om job, venner og kærester ikke kan gå i opfyldelse, oplever Nikolaj Rysager.

 

Svært at give slip

Efterskolens mål er, at de unge opdager og udnytter deres potentiale, samtidig med at de lærer at få gode oplevelser i fællesskab med andre.

Selvom forældrene ønsker, at den unge skal forberedes til et selvstændigt liv i samfundet, kan det være svært at give slip og lade andre overtage – også selvom der er tale om meget erfarne specialskoler som Karise Efterskole. Men der er ikke grund til at være bekymret, mener Nikolaj Rysager.

– På Karise Efterskole er vi rigtig gode til at læse de unge og ikke presse dem mere, end de kan klare. Det er vigtigt at de unge bevarer trygheden. Derfor tager vi udgangspunkt i den enkeltes potentiale og lærer ham nyt derfra, hvor han er kommet til. For langsomt at opnå den robusthed, de unge får brug for, når de skal klare sig selv, kræver det, at de af og til får ”små sår på knæet”. Det er vores opgave at hjælpe dem op, puste på såret og få dem videre. Det er vi gode til. Men som forældre skal man være klar til at give slip, forklarer forstanderen.

– Vi skal lære de unge at mærke efter, hvad, de selv synes, er vigtigt for dem. I modsætning til de mange gange hvor pædagoger andre steder har fortalt dem, hvad de skal synes, siger han.

Drama er en fest

Lige som andre specialefterskoler har Karise Efterskole også fokus på at udvikle eleverne bedst muligt. Et at midlerne er undervisning i drama.

Dramahold og teater har en fast plads på efterskolens skema. Alene på et skoleår har eleverne opført tre større forestillinger og en teaterfestival.

–  Vi spænder bredt lige fra Romeo og Julie til en cirkusforestilling og et talentshow. Ud over det har vi også skabt vores egen årlige dramafestival, FreakOut Festival. Arbejdet med drama giver vores elever noget på alle fronter. Når man laver skuespil, får man lov til at træde et skridt væk fra den, man plejer at være, og glemme at man måske ikke har så meget selvværd. Måske tør man så gå lidt ud over rampen og eksperimentere, fortæller Nikolaj Rysager om nogle af skolens store successer.

 

Forældre får medspiller

Forældrene er skolens medspillere – og omvendt. Ved barnets indflytning på efterskolen er forældrene ikke længere alene om at sikre deres barns interesser. Lærere og skolens fire vejledere bidrager med råd og vejledning om rettigheder og muligheder.

Skolens motto, ”En fælles vej til voksenlivet”, kan dermed forstås på flere måder. De voksne arbejder i fællesskab på at skabe en god fremtid for den unge, men samtidig henviser mottoet også til den mulighed, der er for at fortsætte vejen mod voksenlivet i et af de andre tilbud, der er knyttet til Karise Efterskole.

Som noget helt særligt blandt specialefterskoler, har elever fra Karise Efterskole mulighed for at fortsætte fra efterskolen til en særligt tilrettelagt uddannelse og senere flytte i egen bolig og få arbejde på særlige vilkår. Samtidig bevares kontakten til de velkendte voksne fra efterskolen, og det grundlæggende menneskesyn derfra er det samme hele vejen.

Jeg er elev
Jeg er..
Forstanderens Hjørne