Undervisning

Eleverne på Karise Efterskole organiseres fra skoleåret 2017/18 i fem stamhold. Undervisningen tager udgangspunkt i de boglige fag(dansk, matematik, engelsk samt naturfag) samt tema og projektarbejde. Med et specialpædagogisk sigte vil der blive undervist med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov for læringsrum.

Et af de fem stamhold vil være forbeholdt de elever som har fagligt potentiale samt motivation for at følge en eksamensforberende undervisning – med en FP9 i enten dansk, matematik eller engelsk som hovedsigte.

Linjefag udbyder vi over to perioder 6 spændende og attraktive fag. I hver periode har eleverne således mulighed for at arbejde koncentreret med og fordybe sig i et særligt fagligt område. Idræt er en del af vores valgfagsprogram og tilbydes tirsdag og torsdag eftermiddag.

Linjefagene på Karise Efterskole tager afsæt i det hele menneske, og derfor skal der i ethvert fag indgå elementer, der styrker eleverne intellektuelt, håndværksmæssigt og kunstnerisk. Disse tre erkendelsesområder udvikler gensidigt hinanden og sørger for, at eleverne styrkes, der hvor de er stærke og udfordres der, hvor det er svært, og de skal opleve, at verden er et spændende og forunderligt sted at være.

Linjefag

Skema

Skema-1516-page-001

Jeg er elev
Jeg er..
Forstanderens Hjørne